Vækstpakke

Jette Salling C4 - 21. april 2013 2013-04-20T22:00:00Z 2013-06-26T00:00:00Z

Del på Twitter Del på Facebook
Send til en ven RSS

Herunder får du et kort overblik over de politiske aftaler, som vedrører virksomheder i Vækstplan Danmark aftalen. Nedenstående punkter skal udmøntes i konkrete lovforslag.   Overblik - delpakke af 21. april 2013: Genindførelse og udvidelse af BoligJob...

Herunder får du et kort overblik over de politiske aftaler, som vedrører virksomheder i Vækstplan Danmark aftalen. Nedenstående punkter skal udmøntes i konkrete lovforslag.

 

Overblik - delpakke af 21. april 2013:

 • Genindførelse og udvidelse af BoligJob ordningen.

 

 • Afskaffelse af vægtbaseret emabllageafgift (2015).

 

 • Momsfradrag for hotelovernatninger øges fra 50% til 75% (2014).

 

 • Forbedring af forholdende for erhvervsdrivende fonde ved indførelse af skattemæssig succession ved overdragelse af virksomheder til fonden (2016).

 

 • Forhøjelse af skattekresit for forskning og udviklingsomkostninger (2015).

 

 

Overblik - Vækstpakke af 24. april 2013:

 • Laverer afgifter på energi. Reduktion af virksomhedernes afgifter på energi gennem bl.a. afskaffelse af energispareafgiften (CO2-afgift på el), tilskudspulje til el-intensive virksomheder, yderligere tilskud til industriel kraftvarme og lempelser vedrørende overskudsvarme og brændsel til proces.

 

 • Bedre adgang til finansiering. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomhederne gennem bl.a. forlængelse af momskreditten for virksomheder, vækstlån til iværksættere, små vækstauktioner, erhvervsorganisationer og mulighed for nye EKF-eksportgarantier.

 

 • Lavere selskabsskat. Gradvis redultion af selskabsskatten og skattesatsen i virksomhedsordningen fra de nuværende 25 pct. til 22 pct. i 2016.

 

 • Konkrete lempelser for særligt små og mellemstore virksomheder gennem bl.a. indførelse af fradrag for selvstændiges syge- og arbejdsforsikring.

 

 • Flere investeringer. Forøgelse af det planlagte niveau for offentlige investeringer, samt målrettet indsats for øgede investeringer i renovering af almene boliger og energirenovering af statslige bygninger.

 

 • Vækst- og eksportfremme mv. Styrke indsats for væks-, eksport- og investeringsfremme samt tiltrækning af højkvalificeret udenlands arbejdskraft.

 

 • Ramme til lempelser for erhvervslivet. ramme afsættes i perioden 2017 til 2020 til yderligere målrettede forbedringer af rammevilkårene for dansk erhvervsliv.

 

 

Kilde: Overblikspunkterne er taget fra KPMG's Vækstplan Danmark - skat, moms og afgifter.

 

Nyheder
Lær at sælge med LinkedIn - på kun to timer!

17. februar 2020

C4 Foreningen inviterer i samarbejde med LinkedInsider til...

Salgsstyring

7. februar 2020

C4 Foreningen inviterer i samarbejde med Copenhagen Business Hub til...

Iværksætterintro - fra idé til forretning

5. februar 2020

Workshop tirsdag den 25. februar 2020 kl. 09:00 - 12:30 i C4...

Symbiose Hillerød - Nytårsbrev

27. januar 2020

Med dette nyhedsbrev vil Styregruppen i Symbiose Hillerød gøre status...