Vækstpakke

Jette Salling C4 - 21. april 2013 2013-04-20T22:00:00Z 2013-06-26T00:00:00Z

Del på Twitter Del på Facebook
Send til en ven RSS

Herunder får du et kort overblik over de politiske aftaler, som vedrører virksomheder i Vækstplan Danmark aftalen. Nedenstående punkter skal udmøntes i konkrete lovforslag.   Overblik - delpakke af 21. april 2013: Genindførelse og udvidelse af BoligJob...

Herunder får du et kort overblik over de politiske aftaler, som vedrører virksomheder i Vækstplan Danmark aftalen. Nedenstående punkter skal udmøntes i konkrete lovforslag.

 

Overblik - delpakke af 21. april 2013:

 • Genindførelse og udvidelse af BoligJob ordningen.

 

 • Afskaffelse af vægtbaseret emabllageafgift (2015).

 

 • Momsfradrag for hotelovernatninger øges fra 50% til 75% (2014).

 

 • Forbedring af forholdende for erhvervsdrivende fonde ved indførelse af skattemæssig succession ved overdragelse af virksomheder til fonden (2016).

 

 • Forhøjelse af skattekresit for forskning og udviklingsomkostninger (2015).

 

 

Overblik - Vækstpakke af 24. april 2013:

 • Laverer afgifter på energi. Reduktion af virksomhedernes afgifter på energi gennem bl.a. afskaffelse af energispareafgiften (CO2-afgift på el), tilskudspulje til el-intensive virksomheder, yderligere tilskud til industriel kraftvarme og lempelser vedrørende overskudsvarme og brændsel til proces.

 

 • Bedre adgang til finansiering. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomhederne gennem bl.a. forlængelse af momskreditten for virksomheder, vækstlån til iværksættere, små vækstauktioner, erhvervsorganisationer og mulighed for nye EKF-eksportgarantier.

 

 • Lavere selskabsskat. Gradvis redultion af selskabsskatten og skattesatsen i virksomhedsordningen fra de nuværende 25 pct. til 22 pct. i 2016.

 

 • Konkrete lempelser for særligt små og mellemstore virksomheder gennem bl.a. indførelse af fradrag for selvstændiges syge- og arbejdsforsikring.

 

 • Flere investeringer. Forøgelse af det planlagte niveau for offentlige investeringer, samt målrettet indsats for øgede investeringer i renovering af almene boliger og energirenovering af statslige bygninger.

 

 • Vækst- og eksportfremme mv. Styrke indsats for væks-, eksport- og investeringsfremme samt tiltrækning af højkvalificeret udenlands arbejdskraft.

 

 • Ramme til lempelser for erhvervslivet. ramme afsættes i perioden 2017 til 2020 til yderligere målrettede forbedringer af rammevilkårene for dansk erhvervsliv.

 

 

Kilde: Overblikspunkterne er taget fra KPMG's Vækstplan Danmark - skat, moms og afgifter.

 

Nyheder
Den første medarbejder

14. august 2018

At ansætte den første medarbejder er en kæmpe beslutning -...

Regn den ud - tag temperaturen på virksomhedens økonomi

17. juli 2018

Din virksomheds nøgletal er nogle af de vigtigste redskaber til at få...

FrivilligBørsen 2018

25. juni 2018

Start nye samarbejder og netværk på FrivilligBørsen...

Sankt Hans på Posen 2018

18. juni 2018

Tag hele familien og vennerne med til en festlig Sankt Hans på Posen...