Hillerød bykerne - fra Købstad til Mødestad.

Nordsjællands handels- og kulturcentrum

    • Gør det, der skal til for at skabe en virkelig attraktiv by

 

Det er og bliver en kendsgerning, at Hillerød – som alle andre byer -  oplever forandrede forbrugsmønstre.

Analyser viser, Instituts for Centerplanlægning (ICP), at der kun vil være 30 handelsbyer tilbage om 12 – 15 år – mod 210 d.d. Forandringen sker pga. den stigende internethandel, konkurrence fra storcentrene og konkurrence byerne imellem.

Hillerød bykerne er udfordret  på misvedligeholdte arealer og byrum, der er uskønne facader, manglende byrumskvalitet og fravær af imødekommenhed.  I ICP-analysen af 8.9.2016 indtager  Hillerød en 17 plads ud af 24 deltagende byer i Danmark.

Det er ikke godt nok og vi skal i fællesskab ændre på de forhold.

 

Måden hvorpå vi kan imødegå udfordringerne og sikre Hillerød bys fremtidige vision, er ved at etablere en TCM organisation – efter internationalt forbillede.

Erfaringer fra New York, London, Hamborg, Dublin og mange andre byer viser, at Town Center Management er det der skal til for at koordinere et proaktivt initiativ, som sikrer at vores by er eftertragtet og i besiddelse af attraktive byrum og kvalitet.

Det handler om at skabe et partnerskab mellem den offentlige og private sektor, og samle en bred vifte af byens vigtige interessenter.

 

I 2014 blev Byrådet enige om at der skulle udarbejdes en vision for bykernen.

På baggrund af Økonomiudvalgets godkendelse af de forskellige projektforslag som udsprang af processen – herunder Hillerød Byforum– har en ihærdig gruppe bestående af repræsentanter fra ejendomsejere, handlen, liberale erhverv, kulturen, frivillige, ildsjæle og Hillerød Kommune udarbejdet en forretningsplan som grundlag for en kommende Hillerød Byforum.

 

Forretningsplanen beskriver hvorledes private og offentlige aktører i Hillerød Kommune i fællesskab får mulighed for at tage mere ansvar for de byrum, som de bor i og driver forretning i. Det kan f.eks. være at vedligeholde byrummet, gøre det renere, gøre det tryggere at færdes i, afholde events, der kan samle beboerne eller lokke folk til udefra, og gøre det mere tilgængeligt. 

 

Læs forretningsplanen her

 

Materiale

 

 

Relevante links

RealDanias: Business Improvement Districts - Rapporten undersøger hvordan Business Improvement Districts (BID) kan bruges i Danmark, som en ny samarbejdsmodel, der kan bidrage til at forbedre livskvaliteten i byerne.

 

Nedenstående links henviser til BID's i England som har kørt i mange år med succes:

 

Formål

At skabe fornyelse og vækst i Hillerød Bykerne via etableringen af en offentlig-privat samarbejdsplatform, der kan være katasalysator og koordinator for at udvikle Hillerød bykerne til Nordsjællands handels- og kulturcentrum.

 

 

Registrering af kulturaktører

Registrering af frivillige