Infrastrukturplan til mere end 160 mia. kroner.

Jette Salling C4 - 28. juni 2021 2021-06-27T22:00:00Z 2021-06-28T00:00:00Z

Del på Twitter Del på Facebook
Send til en ven RSS

Aftalen skal binde Danmark endnu stærkere sammen og nedbringe trængslen på de danske veje uden at gå på kompromis med den grønne omstilling. Det skal bl.a. ske ved massive investeringer i kollektiv transport og udbygning af vejnettet, hvor trængslen er størst. Alle Folketingets partier er en del af aftalegrundlaget.

Der gennemføres en opgradering af Hillerød Station, så det bliver muligt at forlænge Lokalbanens nordlige linjer fra Helsingør, Gilleleje og Tisvildeleje fra Hillerød til den nye station Favrholm ved det kommende Nyt Hospital Nordsjælland.

Samtidig vil opgraderingen give mulighed for direkte samdrift mellem Frederiksværkbanen og de nordlige baner. Projektet har en anlægsudgift på 333 mio. kroner.

 

Udvidelse af Hillerødmotorvejens forlængelse til motorvej.

Med projektet udvides den eksisterende motortrafikvej til en 4- sporet motorvej på hele den 13 km lange strækning. Formålet er at afhjælpe trængslen på den nuværende motortrafikvej mellem Allerød og Hillerød, som hovedsageligt er udlagt som 2+1-vej. I projektet indgår ca. 5 km støjskærm og forhøjelse af en ca. 1 km lang støjvold. Der etableres desuden erstatningsnatur for at modvirke mulig påvirkning af den omkringliggende natur. Projektet har en skønnet anlægsudgift på 880 mio. kr. Projektet har en positiv samfundsøkonomisk forrentning på 16,1 pct. beregnet med en CO2-pris på ca. 300 kr. pr. ton. For en CO2-pris på 1.500 kr. pr. ton er forrentningen på 15,6 pct.

 

Udvidelse af Hillerødmotorvejen fra Motorring 3 til Ring 4.

Projektet omfatter en udvidelse af Hillerødmotorvejen mellem Motorring 3 ved Motorvejskryds Gladsaxe og Ring 4 ved Bagsværd og skal ses i sammenhæng med udvidelse af kapaciteten på Motorring 3. Med projektet opsættes der 4 km støjskærme med henblik på at nedbringe støjen for boliger og kolonihavehuse langs motorvejsstrækningen. Projektet har en skønnet anlægsudgift på 410 mio. kr. Projektet har en positiv samfundsøkonomisk forrentning på 21,3 pct. beregnet med en CO2-pris på ca. 300 kr. pr. ton. For en CO2-pris på 1.500 kr. pr. ton er forrentningen på 21,1 pct.

 

Udvidelse af Hillerødmotorvejen fra Ring 4 – Farum.

Med projektet igangsættes en VVM-undersøgelse af en udvidelse af Hillerødmotorvejen på den ca. 9 km lange strækning fra Ring 4 til Farum, og der reserveres en ramme på 1.075 mio. kr. til at gennemføre projektet. Projektet omfatter en udvidelse fra de nuværende 4 spor til 6 spor inklusiv anlæg af nye nødspor.

Nyheder
Robotteknologi og kunstig intelligens

14. oktober 2021

C4 Foreningen og RoboInsights inviterer til gå-hjem-møde torsdag den...

Sæt aftryk på erhvervspolitikken i Hillerød

8. oktober 2021

Dansk Erhverv og Sydbank inviterer til erhvervsevent tirsdag den 26....

Tænk om din virksomhed kunne få støtte til omstilling...

23. september 2021

Omstillingspuljen åbner igen med 178 mio. kr. til omstilling i...

Dialogudstilling af Niels Macholm & Kristian Devantier

14. september 2021

Fernisering onsdag den 22. september 2021 kl. 14.00 - 16.00 i C4...