Symbiose Hillerød - Nytårsbrev

Jette Salling C4 - 27. januar 2020 2020-01-26T23:00:00Z 2020-01-27T00:00:00Z

Del på Twitter Del på Facebook
Send til en ven RSS

Med dette nyhedsbrev vil Styregruppen i Symbiose Hillerød gøre status og takke Symbiosens deltagere, samarbejdspartnere og interessenter.

Symbiosen

Symbiose Hillerøds mission er at fremme bæredygtig vækst, tilskynde etablering af stærke relationer og finde nye måder at samarbejde på.
Målet er at skabe:

·         innovative løsninger på miljømæssige, sociale og tekniske udfordringer

·         målbare resultater

·         rentable business cases

·         stærke symbioserelationer

Kernen i Symbiosen har i 2019 været Novo Nordisk, FujiFilm, C4 Videncenter, Region Hovedstaden og Hillerød Forsyning, som også danner Styregruppen.
Symbiosen arbejder tæt sammen med Nordsjællands Hospital, UCC, Cphbusiness, Niras og Nødebo Bæredygtigt. NNE A/S er sekretær for Symbiosen.   

Styregruppen fastlægger den strategiske retning. Styregruppen nedsætter temagrupper efter behov, og i dag er der 5 grupper:
Vand, Affald, Energi, Infrastruktur og Uddannelse.

Hillerød Forsyning tog initiativet til at etablere Symbiose Hillerød i 2014, fordi der i Hillerød Kommune i perioden 2015–2025 forventes investeret
ekstraordinært +25 mia. dkk. En investering i boliger, nye virksomheder, nyt hospital, nyt rensningsanlæg med fjernkøl og grøn procesdamp mm. Hertil kommer
forventede nye byggemodninger mv., og når mange aktører har behov for at gennemføre projekter og udføre anlægsarbejder samtidig er det en unik
mulighed for gennem samarbejde at opnå gevinster af økonomisk, tidsmæssig eller miljømæssig art. 

 

Symbiosen og verdensmålene

Verdensmålene indgår som en del af de flestes virksomheders og institutioners strategiske fundament. I Symbiosen arbejdes der for at skabe resultater
i forhold til flere af verdensmålene:

6: Rent vand og sanitet

7: Bæredygtig energi

11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

12: Ansvarligt forbrug og produktion

13: Klimaindsats

14: Livet i havet

15: Livet på land

17: Partnerskaber for handling.

 

Eksempler på Symbiosens resultater i 2019

Symbiosen har været katalysator på en række projekter i 2019. Vi har valgt at præsentere nogle af de væsentligste nedenfor:

Damp

Aktører: Hillerød Forsyning, Novo Nordisk og Fujifilm

Projektet er et ligeværdigt samarbejde mellem offentligt ejede forsyningsvirksomheder og private virksomheder og omfatter et biomassekraftværk
i Hillerød, der forventes klar til drift i 2024. Opførelsen af dampværket er et vigtigt skridt mod den samlede grønne omstilling af dele af det energitunge
erhverv og for fjernvarmen i Hillerød Kommune. Når dampværket står færdigt, vil andre lokale virksomheder potentielt kunne kobles på løsningen.

Biomasse

Aktører: Hillerød Forsyning og Nordsjællands Hospital

Energigenvinding fra organisk madaffald fra Nordsjællands Hospital har kørt siden 2014. Hospitalet genererer ca. 225 kg madaffald om dagen,
svarende til ca. 50 tons (= 50 m3) om året, så det alene kan opvarme 6 parcelhuse. I projektet omdannes det organiske affald i en bioreaktor/rådnetank
(anaerob fermentering) på rensningsanlægget til biogas. De anaerobe fermentorer (rådnetanke) bruges også til at omdanne spildevandsslam (ca. 220 t m3 pr. år) til biogas.

Fjernkøl til Nyt Hospital Nordsjælland
Aktører: Hillerød Forsyning og Nyt Hospital Nordsjælland

Projektet giver en række miljømæssige og økonomiske fordele, fordi det producerer køling med meget høj virkningsgrad, udnytter overskudsvarmen
fra køleprocessen, har lavere anlægsinvestering for NHN og markant lavere omkostninger til køling for NHN.

Uddannelse

Der er gennemført mindst 7 forskellige samarbejdsprojekter (studerende) f.eks.:  

 • Alternativ håndtering af spildevandsfraktion med ammonium sulfat, Biogen (Nu Fujifilm)
 • Forsøg med Bioaffald, Hillerød Forsyning, Kemikalietjek og stoffer i spildevand, Biogen (Nu Fujifilm)
 • Kemikalietjek, Allan Svensen og Søn
 • Praktik og afgangsprojekter
 • Novo Nordisk og Hillerød Forsyning og prøvetagning af luftemissioner og støj, Hillerød Forsyning
 • Kortlægning af affald i midtbyen, Hillerød Forsyning og C4

Neutralisering af spildevand

Aktører: Hillerød Forsyning, Novo Nordisk og Fujifilm

I dag neutraliserer Fujifilm og Novo Nordisk alt processpildevand i store holdetanke ved at pumpe hhv. syre og base afhængig af pH i tankene.
Spildevandets temperatur ligger på ca. 85oC. Temperaturen skal nedbringes for at undgå dampe i kloaknettet. Det sker i værste tilfælde ved køling.
Neutraliseringsløsningen udnytter, at byens spildevand er koldere end virksomhedernes, har neutral pH og udledes i større mængder
pr. tidsenhed (400 l/s) end virksomhedernes (10 l/s). Spildevandet skal neutraliseres for at sikre, at pH er 6,5 – 9 og for at undgå korrosion af kloakrør.
Når der sker en opblanding af spildevandet fra virksomhederne og byens spildevand betyder det, at både pH og temperatur bliver reguleret på stedet.
Løsningen skåner bl.a. årligt miljøet for 159 tons kemikalier, som tidligere blev anvendt hos Novo Nordisk.

 

Symbiosen i 2020 

Symbiosen virker og skaber resultater (som beskrevet ovenfor). Symbiosen har dog en række udfordringer, som vi skal søge at tackle i
de kommende år:

·         Vi oplever, at alle er utålmodige og ønsker at skabe flere resultater på kortere tid

·         Vi vil gerne skabe resultater, som er synlige successer for alle Symbiose Hillerøds deltagere

·         Vi ønsker at professionalisere beslutningsprocesserne

·         Vi vil kvalificere og afprøve flere symbioseprojekter i “rugekassen”

·         Vi må fastholde det høje engagement og tiltrække endnu flere virksomheder og andre aktører

I 2020 vil vi derfor involvere flere (mindre) virksomheder og søge at udvide netværket. Vi vil gennemføre flere symbiosemøder

med forskellige temaer og flere informationsmøder for interesserede. Vi vil holde ”rugekassen” for nye projekter varm (udvælgelse,
identifikation og test af nye ideer) og vi vil forstærke kommunikationen om Symbiosen og øge synligheden overfor omverdenen.

Vi vil ligeledes øge samarbejdet med Hillerød Kommune, så Symbiosen bliver en væsentlig aktør i realisering af Kommunens klimavision.

 

Tag kontakt!

Vi opfordrer alle interesserede til at kontakte Styregruppens medlemmer, hvis I har ideer til projekter, samarbejder eller lignende.

 • Christian Hald, Novo Nordisk, +45 30755924
 • Søren Støvring, Hillerød Forsyning, +45 25655900
 • Alf Johansen, Hillerød Forsyning, +45 48231090
 • Søren Sunksen; Nordsjællands Hospital. +45 51407864
 • Erik Pugholm, Fujifilm, +45 71337401
 • Erik Helmer, C4 Videncenter, +45 24859106
 • Lis Thodberg, NNE A/S, ; + 45 30750750 (Sekretariat)

 

Vi ønsker alle et godt nytår og håber på et godt Symbiosesamarbejde i 2020.

Nyheder
Robotteknologi og kunstig intelligens

14. oktober 2021

C4 Foreningen og RoboInsights inviterer til gå-hjem-møde torsdag den...

Sæt aftryk på erhvervspolitikken i Hillerød

8. oktober 2021

Dansk Erhverv og Sydbank inviterer til erhvervsevent tirsdag den 26....

Tænk om din virksomhed kunne få støtte til omstilling...

23. september 2021

Omstillingspuljen åbner igen med 178 mio. kr. til omstilling i...

Dialogudstilling af Niels Macholm & Kristian Devantier

14. september 2021

Fernisering onsdag den 22. september 2021 kl. 14.00 - 16.00 i C4...