Om Hillerød kommune

Fakta om Hillerød KOmmune

Centralt ligger naturligvis Hillerød by med et rigt handels- og kulturliv.Derudover har Hillerød en række mindre lokalsamfund. Omkring byen ligger der store naturområder.


Hillerød Kommune er en dynamisk og afbalanceret vækstkommune med lokal indsigt og regional udsigt og er samtidig hovedsæde for én af de fem nye regioner, nemlig Region Hovedstaden. 


Hillerød Kommune er den visionære helhedsløsning for det gode liv.

Bymidten med Frederiksborg Slot, Slotssøen og Barokhaven minder os om, at kvalitet er vigtigere end kvantitet. Kommunens areal dækker 213 km2.

 

Kommunen består af en tredjedel byområde, en tredjedel landbrugsområde og en tredjedel skov, og den grænser op til de to store søer, Esrum Sø og Arresø.

 

Hillerød er kendt for sine smukke kulturelle seværdigheder som Frederiksborg Slot, Barokhaven og Frederiksborg Museet. En af seværdighederne er også Hillerød Viden- og Kulturpark; et bibliotek med omkringliggende kulturværksteder og spillesteder, der er det kulturelle samlingspunkt om byens kulturliv med udstillinger, musik og teater. 

 

Erhverv og uddannelse

60 % af indbyggerne i kommunen er i den erhvervsdygtige alder, og en stor del af disse har høje kvalifikationer og et højt uddannelsesniveau.

Karakteristisk for erhvervslivet er dominansen af farmaceutiske virksomheder, videnskab, produktion og uddannelse.

Kommunen har en række uddannelsesinstitutioner, der tilbyder korte og mellemlange uddannelser. Hillerød er en lærende by, hvor uddannelse fylder meget, ikke mindst i kraft af byens uddannelsesinstitutioner, som tæller Erhvervsakademiet Nordsjælland, Hillerød Handelsskole (Knord), Frederiksborg Gymnasium og HF, VUC og Hillerød Pædagogseminarium. 

 

Veluddannet arbejdskraft

Arbejdsstyrken i Hillerød er veluddannet. Her findes relativt mange uddannelsesinstitutioner, særligt indenfor de gymnasiale og korte samt mellemlange videregående uddannelser. Såfremt man ønsker en videregående uddannelse af lang varighed (minimum kandidatgrad) skal denne erhverves på et universitet. Tabellen herunder viser afstanden til Region Hovedstadens universiteter, hvilke alle ligger i overkommelig afstand med offentlig transport.

 

Afstand Danmarks Tekniske Universitet (km)

28,7

Afstand Københavns Universitet (km)

38,8

Afstand Ålborg Universitet, Ballerup afdeling (km)

31

Afstand Danmark Pædagogiske Universitet (km)

36

Afstand Roskilde Universitet (km)

50,6

 

Unik beliggenhed

Hillerød har en unik geografisk placering, lige midt i Nordsjælland – og med motorvej til Købehavn og direkte togforbindelse til de øvrige nordsjællandske hovedbyer samt S-togs linie til København.

Hillerød kombinerer således adgangen til natur, fred, luft under vingerne - med storby, lufthavn og international atmosfære. Her tegnes på den ene side provinsens tætte netværksrelationer, og på den anden side stærke anvendelse af den nærliggende metropols globaliserede forretningsmiljø.

 

Nordsjællands vækstcenter

I Hillerød er der gang i en del større byggeprojekter og de store virksomheder i kommunen tiltrækker investeringer og arbejdskraft fra hele verden. Novo Nordisk udbygger med eget konferencecenter i Vestbyen, Hillerød by skal snart lægge arealer til et nyt regionalt supersygehus og den traditionsrige Hillerød virksomhed Foss A/S bygger inden længe nyt internationalt hovedsæde lige udenfor Hillerød by.

Derudover er udviklingen af Ullerød byen, en ny bydel i Hillerød by, samt Campus området ved Hillerød Station eksempler på, at der sker rigtig mange spændende og nye aktiviteter i Hillerød.

 

Ud- og Indpendling

Hillerød er historien om et attraktivt arbejdssted, hvor der er flere der pendler ind end ud. Hillerød kommune tiltrækker flest indpendlere fra Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Københavns kommuner.

Hvad angår udpendling, er det virksomheder i Rudersdal, København og Allerød kommuner der tiltrækker flest Hillerød borgere.

 

Besøg Hillerød Kommunes hjemmeside for mere information.