Projekter

C4 engagerer sig i byens uddannelsesliv fordi uddannelse er grobunden til vækst. Hvis du har en rigtig god baggrundsviden, kan du foretage valg med de rette forudsætninger for at vælge til og fra. 

 

For C4 er det vigtigt at sprede budskabet om, at uddannelse er mere end læsning og matematik - det er også vigtigt at forankre en viden om hvad du så kan bruge dine færdigheder til. C4 spiller ofte en rolle hvor vi forbinder Skolerne med virksomhederne, netop for at give eleverne muligheden for at teste deres forståelseshorisonter og færdigheder af i et "virkeligt" forretningsmiljø. 

 

C4 spreder endvidere budskabet om vigtigheden af innovation og selvstændighed i undervisningen via foredrag på skoler, handelsskoler og teknisk skole samt via projektsamarbejder med lærere og elever.