Hillerød skaber Innovation

For 7. gang afholder Handelsgymnasiet København Nord Innovationsdage - et stærkt tilbud til 7. - og 8. klasser i Hillerød kommune. Innovationsdagene afholdes over 3 dage med et samlet elevantal på ca. 525.

 

Hillerød skaber innovation deltagere     Hillerød skaber innovation

 

C4 Videncenter administrerer et ambitiøst projekt, hvor Handelsskolen Knord tilbyder et spændende forløb for 7. og 8. klasser i grundskolen, primært i Hillerød Kommune. 


Projektet giver mulighed for at arbejde struktureret med kreativitet og innovation i undervisningen.

 

Forløbet kobler faglighed med den obligatoriske Uddannelses-, Erhvervs og Arbejdsmarkeds (UEA) undervisning gennem et samarbejde mellem grundskoler, virksomheder og ungdomsuddannelser. 

 

Lærere og elever følger et forløb hvor de indenfor et tema skal gennemgå en kreativ proces, der fører frem til en idé.

Ideen udvikles, på én dag, til et koncept, et produkt, en model eller en prototype.

Dagens arbejde afsluttes med en messe hvor idéen præsenteres og hvor de enkelte hold konkurrerer indbyrdes.

Projekterne bedømmes og præmieres af en dommerkomite.

 

Temaet for Hillerød skaber innovation fastlægges af styregruppen for projektet med inddragelse det lokale erhvervsliv.

 

Formålet 

  • at øge interessen for at arbejde kreativt og innovativt
  • at se samspillet mellem teori og praksis
  • at deltage i gruppeprocesser hvor respekt og accept af andres ideer og synspunkter er grundlæggende
  • at øge kendskabet til både erhvervsliv og ungdomsuddannelser
  • at blive bedre til at omsætte tanker til konkrete tiltage og at fremføre disse
  • at blive bedre til at tackle projektopgaver
  • at opnå en viden om iværksætteri og drift af egen virksomhed

  

Faser i Hillerød skaber innovation

Tidspunkt

Fase

Indhold

Mandag d. 27/8

Tirsdag d. 28/9

Onsdag d. 29/9

Elevcamp på Handelsskolen København Nord

Afsløring af tema

Idéudvikling

Messe/præsentation af ideer

Kåring af bedste ide/koncept 


Økonomi

Det er gratis for skolerne at deltage, men skolerne skal selv afholde udgifter til lærertimer i forbindelse med deltagelsen.

Alle klasser skal ledsages af en lærer i forbindelse med campen.

 

Ansøgning

Man kan deltage ved at maile til Lise Aarosin .

Ved ansøgning skal man angive navn på deltagende lærer, klassebetegnelse og antal. 

   

Du er velkommen til at kontakte:

 

Lise Aarosin, København Nord,

e-mail:

Telefon: 28 15 12 02
 

 

Michael Nagel, C4 Videncenter

e-mail:     

Telefon: 45 27 10 04